Helvécia


A településről

A település honlapja

Helvécia egy Észak Bács-Kiskun megyében található település, amely a Duna-Tisza folyók között a homokhátságon fekszik. 

Földrajzi elhelyezkedése miatt szinte a mai Magyarország tengelyvonalán Budapest és Szeged között azonosan 80 km távolságra van autópályán közlekedve, az autópályától mintegy 3 km elérhetőségre. A megyeszékhely Kecskemét közvetlen összekötő úton 6-9 km-re van. Helvécia sajátos szerkezetű település. Belterületein, két lakótelepen 2000 ember él. A belterületeket sűrűn lakott tanyasoros külterület övezi, majd ritkább lakótanyák. Az itt élők száma 2164 fő. Erdők, magas művelésű szőlőtáblák, rét-legelő teszi változatossá térségünket. A tipikusan alföldi domborzat 80-130 m magasan a tengerszint felett, főként laza homokréteggel fedett termőréteg. Az évente 2000-2500 napos óra kedvez a szőlő-gyümölcs- és zöldségfélék termesztésének. Bizonyára felkelti érdeklődését a település neve. Lévén Helvetia latinul Svájc.

A Helvetia elnevezést Wéber Ede svájci tanár végakaratának megfelelően használhatjuk, aki tanáremberként érkezett Magyarországra, majd 2000 hold földet vásárolt Kecskemét várostól, és ide főként balatonfelvidéki szőlőmunkásokat telepítve szőlőművelést honosított meg.

Helvécia telepítése és születése tehát ettől az 1892. márciusi időponttól vált történelemmé.

Az idetelepült Dunántúli szőlőművelő családok szorgalmas élni akaró emberek, "telepes őrök" sokat küszködve alakítottak ki virágzó szőlő-gyümölcs kultúrát. Házakat, templomokat építettek, utak, vasutak és korszerű telepek épültek. Üdítő színfolt jelent meg a régi pusztaságon. Nagy igyekezettel iskolákat, templomokat, temetőt, közösségi színtereket hoztak létre.

Ma Helvécián élők két vasút vonalon, két nyomvonalon sűrű buszjárattal és saját járművekkel érik el a megyeszékhelyet.

Ez az elérhetőség és közelség miatt vonzó a ki- és betelepülés számára. Elsősorban a kitelepülés miatt növekszik évente lakónépességünk. Jól kiépített infrastruktúra jellemzi a sűrűbb beépítettséget belterületen és külterületen egyaránt. Két iskolai körzetben 380 tanuló tanul, az iskolaigazgatósághoz egy-egy óvoda tagintézmény tartozik. A megyeszékhely közelsége miatt mintegy 160 tanuló bejár Kecskemétre, ahol felekezeti, zenei és sport speciális képzést kapnak.

Ma Helvécián részint a szőlő-gyümölcs, részint virág és zöldség kertészet, valamint egyéb szántóföldi termelés jellemző.

A vállalkozások közül az ipari, az élelmiszer és mezőgazdasághoz kötődő a domináns. Az önkormányzat mintegy 40 ha területet vont ipari övezetbe, számítva az ipari és vállalkozói szándékok, fejlesztési szándékok kielégítésére.

A helvéciai ember vendégtisztelő és segítőkész. Az itt élők gondolnak a múlt megismertetésével. Ezért óvodákban, iskolákban megismertetik a település történetét az ifjú nemzedékkel. Az évente megrendezett ünnepek alkalmával is ápolják a helvéciai szellemiséget. 

 

Szeretettel várjuk, látogasson el hozzánk! 

Műemlék jellegű épületek:

  • Római Katolikus Templom, építésének ideje: 1908.
  • Bagolyvár, építésének ideje: 1905.

Természeti értékek:

  • Fehértó és környéke
  • Ludastó és környéke

 Tárlatok:

  • Géró György fafaragó (Cím: Szélesköz 11/1., telefon: 76/429-837)
  • Kerekes Ferenc szobrászművész (Cím: Matkó 1/1., telefon: 76/402-235)

Képek forrása: http://www.helvecia.hu